Zde najdete příslušný dokument.

Upozorňujeme všechny maturanty, že je potřeba mít s sebou průkaz totožnosti (platí pro všechny) a čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění (neplatí pro maturanty Gymnázia Litoměřická) – ke stažení zde.