Ještě jednou si dovoluji informovat zákonné zástupce našich uchazečů, že při vstupu do budovy školy vyžadujeme podepsané čestné prohlášení o neexistenci virového onemocnění.

V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu ředitelce školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.

PhDr. Jaroslava Kuchařová