Školní kolo kategorie C bylo ukončeno 14.3.2022. Na prvním místě se umístil žák Jan Vlček (6.G), na druhém místě žákyně Zuzana Holcová (5.F) a na třetím místě Maxmilián Mečíř (5.F).

Všem žákům, kteří se zúčastnili školního kola, děkujeme za jejich účast a práci.

Ze školního kola Chemické olympiády kategorie C postoupil do krajského kola žák Jan Vlček ze 6.G. Gratulujeme! Krajské kolo se koná 7.4.2022 na PřF UK. Držíme Honzovi palce.

 

Za PK Ch Mgr. J. Krajčová, předsedkyně Přírodovědné sekce