Naše výchovná poradkyně paní Hana Vrbecká Procházková posílám žákům, možná i trochu jejich rodičům, pár rad, jak si v současné situaci udržet studijní morálku a optimismus.

Rady žákům