Jednotlivci mají umožněn vstup v úterý a ve čtvrtek od 15 do 17 hodin po dobu školního roku.

Cena jednoho vstupu je Kč 50,-. Děti do 6 let mají vstup v doprovodu dospělé osoby zdarma.

Vstup je umožněn po předložení permanentní vstupenky – 10 vstupů, Kč 500,-.

Pravidla užívání hřiště se řídí návštěvním řádem.

V případě zájmu kontaktujte paní Ivu Benkovou – benkova@gymlit.cz