Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Čtyřleté studium

79-41-K/41 Gymnázium

  • V souladu s § 60g zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu § 19 zákona 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020,  uchazeč přijatý ke studiu potvrdí svůj úmysl nastoupit ke vzdělávání v naší škole tím, že do 5 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí odevzdá ředitelce gymnázia správně vyplněný zápisový lístek (ideálně osobně do sekretariátu, případně poštou). Pokud uchazeč neodevzdá ředitelce gymnázia vyplněný zápisový lístek do uvedené lhůty, vzdává se práva být přijat ke studiu a na jeho místo je přijat jiný uchazeč. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

 

  • V souladu s § 60e zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňuji výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče:

 

 

Uchazeč

 

Body za vzdělávání v ZŠ

Matematika a její aplikace Český jazyk a literatura  

Součet bodů

Získané body Přepočtené body Získané body Přepočtené body
První přijatý uchazeč 60 50 100 48 96 256
Poslední přijatý uchazeč 48 38 76 45 90 214

 

Přehled výsledků dle umístění výsledky_4leté

Podrobné výsledky jednotlivých uchazečů lze zobrazit po zadaní evidenčního čísla a příjmení uchazeče zde.

 

Informace_pro přijaté_nepřijaté uchazeče

Žádost o nové rozhodnutí 2020

Praha 16. 6. 2020

 

PhDr. Jaroslava Kuchařová, v. r.

ředitelka školy