Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Osmileté studium

79-41-K/81 Gymnázium

    • V souladu s § 60g zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu § 19 zákona 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020,  uchazeč přijatý ke studiu potvrdí svůj úmysl nastoupit ke vzdělávání v naší škole tím, že do 5 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí odevzdá ředitelce gymnázia správně vyplněný zápisový lístek (ideálně osobně do sekretariátu, případně poštou). Pokud uchazeč neodevzdá ředitelce gymnázia vyplněný zápisový lístek do uvedené lhůty, vzdává se práva být přijat ke studiu a na jeho místo je přijat jiný uchazeč. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

     

    • V souladu s § 60e zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňuji výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče:

 

 

 

Uchazeč

 

Body za vzdělávání v ZŠ

Matematika a její aplikace Český jazyk a literatura  

Součet bodů

Získané body Přepočtené body Získané body Přepočtené body
První přijatý uchazeč 33 48 96 48 96 225
Poslední přijatý uchazeč 30 42 84 40 80 194

(po zpracování výsledků náhradního termínu zůstává výše uvedená tabulka nezměněna)

Přehled výsledků dle umístění: výsledky_8leté

výsledky_8leté_po_náhradním_termínu

Podrobné výsledky jednotlivých uchazečů po náhradním termínu lze zobrazit po zadání evidenčního čísla a příjmení uchazeče (nutno napsat s velkým písmenem na počátku příjmení a diakritikou) zde.

Informace_pro_přijaté_nepřijaté_uchazeče

Žádost o nové rozhodnutí

 

Praha 26. 6. 2020

 

PhDr. Jaroslava Kuchařová, v. r.

ředitelka školy